Meny

Bogen musikkskole -
Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Bogen musikkskole - Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Undervisning i piano og gitar

Instrumentalundervisning

Bilde av den største og beste huskonserten til nå - The Beatles

Gitar

Gitarundervisningen er for nybegynnere til viderekomne, både barn og voksne, både for enkeltelever og grupper. En undervisningstime med enkeltelev varer vanligvis i 40 minutter, mens gruppetimene er noe lengre.

Spillingen skjer i en kombinasjon av gehørspill, besifringsspill, tabulatur, enkelt notespill, ulike slagteknikker og fingerspill, enkel improvisasjon og samspill i band og grupper.

Dalcrozerytmikk integreres i timene der det er naturlig, da får elevene tatt i bruk flere sanser og hele kroppen i innlæringen. Repertoiret rommer både pop, viser og klassisk musikk. Målet er glede, mestring og allsidighet!

Piano

Pianoundervisningen er for nybegynnere til viderekomne, kun enkeltelever og ikke grupper. En undervisningstime varer vanligvis i 40 minutter. Spillingen skjer i en kombinasjon av gehørspill, hånd til hånd-spill, notespill, besifringsspill, improvisasjon og samspill i band og grupper.

Dalcrozerytmikk integreres i timene der det er naturlig, da får elevene tatt i bruk flere sanser og hele kroppen i innlæringen. Repertoiret er en variert blanding av pop, viser, sanger og klassisk musikk samt egenprodusert musikk. Målet er glede, mestring og allsidighet!