Meny

Bogen musikkskole -
Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Bogen musikkskole - Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Damenes - korsang

Damenes - korsang

Damenes, damekoret ved Bogen musikkskole, på tur til korfestival i Nederland. En herlig tur, både faglig og sosialt.

Om Damenes

Damekoret Damenes ble etablert av Bente Bogen i 2009, og består nå av 31 sangere. Koret synger et variert repertoire bestående av pop, folkemusikk, viser, klassisk og en del egenkomponert stoff med aktuelle og humoristiske tekster og arrangementer. Koret gir en julekonsert og en sommerkonsert i året, og er ellers åpne for oppdrag.

Koret har ett seminar i året og deltar i tillegg på diverse samarbeidskonserter, kortreff, festivaler og lignende. Driften er allsidig og variert, med ulike utfordringer, prosjekter og aktiviteter hvert år. Ikke minst legges det stor vekt på å ha et godt og stimulerende miljø i koret. Nivået er stadig stigende, og vi synger etterhvert relativt avansert stoff. Innstuderingen skjer dels på korøvelsen, dels må korsangerne øve inn stoffet på egen hånd etter lydfiler som synges inn av dirigenten. Det legges stor vekt på å kunne alt repertoiret utenat ved fremføringer.

Koret har ikke styre og drives etter allmøteprinsippet, med Bente Bogen som kunstnerisk og administrativ leder.

Deltakelse koster kr. 120,- pr. gang, som betales forskuddsvis og samlet pr. semester. I tillegg kommer utgifter til seminar og reiser.

Damenes øver hver tirsdag fra 20.00 - 21.30, uten pause. Øvingen skjer i Møllestua i Møllefaret 46 A, hvor Bogen musikkskole leier lokaler. I forkant av konserter og reiser må noe utvidet øvetid på øvingene påregnes.

Være med i Damenes?

2. alt., 1. alt og 2. soprangruppene er for tiden fullsatte i Damenes, men vi søker én lys og stødig 1. sopran med korerfaring. Ta kontakt dersom du har lyst til å være med. Ta også kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste for en av de andre stemmegruppene.

Opptak innebærer prøvesang.

Damenes er på Facebook

Følg Damenes på Facebook og få siste informasjon om aktiviteter og konserter. Se også bilder.

  • 100_9401