Meny

Bogen musikkskole -
Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Bogen musikkskole - Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Musikkgrupper

Musikkgrupper

3 bilder: (1) Bente spiller fele i en barnegruppe (2) Et lite barn spiller på en tromme (3) Et lite barn spiller på 
	en afrikansk tommelpiano.

Om musikkgruppene

Denne filmen viser hvordan det kan være på musikkgruppe i Bogen musikkskole.

Musikkgruppene drives som Musikk fra livets begynnelse-grupper og er for barn fra 3 måneder til 4-5 år.

På gruppene synger, spiller og danser vi, og lærer tekster og sanger på øret og utenat. Sangene er kjente og ukjente, gamle og nye, norske og utenlandske. Vi bruker også rim og regler, bevegelsesleker og spill på egnede instrumenter som rytmeegg, djember (afrikanske trommer), klangstaver og annet. Selv bruker Bente piano, fiolin, fløyter, gitar og andre småinstrumenter.

Bilde av en mor og datter i en musikkgruppe ved Bogen musikkskole.
Kontakt mellom liten og stor er viktig på musikkgruppene

Alt skjer i en avslappet og trygg atmosfære, som også gir rom for fri bevegelse og improvisasjon til både levende og innspilt musikk. Bente henter også en del inspirasjon fra Dalcrozerymikk, hvor kroppsbevegelse til musikk står sentralt.

Gruppene holdes en gang i uken og man melder seg på for et helt kurs av gangen. Det gis ikke prøvetime.

Det legges vekt på at gruppedeltakerne blir kjent med hverandre og at det er forutsigbarhet, kontinuitet og utvikling på gruppa. Ved siden av at Musikk fra livets begynnelse inneholder grunnleggende musikkopplæring, styrkes også tilknytningen mellom barn og voksne via felles musisering. Barnet kan ledsages av foreldre, besteforeldre, au pairer eller andre slektninger.

Høstsemesteret er 15 ganger og vårsemesteret deles som regel i to med ca 10 ganger i hver del. Dette kan variere fra gruppe til gruppe og annonseres på forhånd.

Pris er 120,- pr gang, som betales forskuddsvis og samlet pr. kurs. Fravær refunderes ikke, uansett grunn.

Musikkgrupper 2018

Nye musikkgrupper starter fra 8. januar!

3 - til 5 - åringer, mandager og tirsdager, kl. 17.15.

5 - 12 mndr., torsdager, kl. 10.30.

Alle kurs inkl. tekster og cd/lydfiler med alle sangene på.

Påmelding til bente@bogenmusikk.no

Om barn og musikk

Musikken har helsebringende og utviklende effekter på mennesket. Mange forsker på hva som skjer med oss når vi synger, spiller, danser eller lytter til musikk. Man er opptatt av hvordan musikk virker på hjernen og hvordan musikken kan bidra til bedre utvikling på andre områder, som språk, motorikk, matematikk, sosial interaksjon og trivsel.

En jente leker på en fargerik duk hos Bogen musikkskole
I musikkgruppene er det både perioder med aktivitet og med avslapping og refleksjon

Mange er spesielt opptatt av hvordan spebarn og småbarn oppfatter og reagerer på musikk og hvordan de selv musiserer. Det er hevet over tvil at musikk påvirker hjernen vår, ikke bare i øyeblikket, men også skaper varige forandringer over tid.

Musikk er ikke bare er en koselig aktivitet, men noe som faktisk dekker et livsviktig, grunnleggende behov hos mennesket. Vi er alle født med et mottakerapparat for musikk, og evne til å uttrykke oss med musikk. Det gjelder bare å bli eksponert for den, erfare den og øve på den, så vil vi alle kunne utvikle musikaliteten vår. Derfor er det spesielt viktig å begynne med musikk fra fødselen av og fortsette oppover i tidlige barneår, hvor hjernen er aller mest påvirkelig. Musikk fra tidlig alder legger også til rette for en god start når det gjelder å spille instrument senere. Å ha musikk som en sentral del av livet, gir glede og styrker identitet og selvfølelse.